Videnskab 6/12-16 12:12

Postdoc: »Thybo pressede mig ikke«

Foto - Hans Thybo - foto Bjarne Lüthcke - bredformat
Billede: Bjarne Lüthcke
FYRING: Hans Thybo er verdensledende geolog og kan blandt andet smykke sig med titlen som formand for det danske International Council for Science, generalsekretær for European Geosciences Union, medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs præsidium, medlem (såkaldt fellow) i Royal Astronomical Society i London, indvalgt i Academia Europaea, og dansk repræsentant for International Council for Science.
FYRINGSSAG - Tidsskriftet Nature citerer egyptisk postdoc for, at han ikke følte sig presset af geologen Hans Thybo til at være kritisk mod ledelsen. Netop dette har KU ellers angivet som hovedårsag til at fyre Thybo.

Ifølge det videnskabelige tidsskrift Nature afviser postdoc Mohammad Youssof Soliman, at han følte sig presset af den fyrede professor Hans Thybo til at kritisere ledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) i en APV-undersøgelse.

Dette er ellers hovedårsagen til, at KU 4. november 2016 fyrede Hans Thybo efter et to måneder langt forløb med udveksling af høringssvar.

Ifølge et brev fra KU til Thybo led postdocen »under det utilstedelige og helt uacceptable pres, som han har været udsat for fra din [Thybos] side.«

Men det er altså ikke tilfældet, ifølge Nature, som også citerer postdocen for at sige, at han ikke udfyldte APV'en, og at han erklærer sig chokeret over, at Thybo blev fyret: »Jeg regnede aldrig med, at noget som det her kunne ske i Danmark på så ubetydeligt et grundlag,« siger han ifølge Nature.

(Oprindeligt citat på engelsk: »I never figured something like this could happen in Denmark on such inconsequential grounds.«)

Ekspert: tilbagekaldte udtalelser kan ændre udfald i arbejdsretten

»Hvis nogen tilbagekalder udtalelser, som synes at være afgørende, ændres situationen ret fundamentalt,« siger professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen, der tilføjer, at han alene udtaler sig på baggrund af de oplysninger, som Uniavisen præsenterer over telefonen og altså ikke har sat sig ind i den konkrete sag om Hans Thybo.

»Så er der en ny situation, og det kan være til gunst for den ene part.«

En personalesag som fyringen af Hans Thybo kan godt ende for en dommer, siger Henning Jørgensen. Det typiske på arbejdsmarkedet i en strid som denne er ganske vist, at arbejdsmarkedets organisationer forsøger at forhandle en mindelig løsning. Men sagen kan også gå videre til den særlige arbejdsret, der eksisterer ved siden af det almindelige system med byret, landsret osv.

»Arbejdsretten har eksisteret siden 1910, så der er masser af eksempler på, at arbejdsgivere er blevet idømt bøder ved uberettiget afskedigelse eller dømt til at genansætte en person,« siger Henning Jørgensen.

Arbejdsrettens afgørelser er i øvrigt bindende, oplyser han.

Anklage om pres på yngre forsker i to omgange

Sagen om Hans Thybos fyring omfatter mere end e-mailen til postdocen.

KU lagde indledningsvis også til grund for afskedigelsen, at Thybo havde brugt sin private Gmail-konto til arbejdsformål. Men den anklage blev i det endelige fyringsbrev tonet ned til at være et kritisabelt forhold, som ikke var af afgørende betydning.

Hans Thybo modtog beskeden om sin forestående fyring på et møde 5. september 2016, og efterfølgende mødtes han med postdoc Mohammad Youssof Soliman. Det er KU's påstand - og det er lagt oven i det oprindelige fyringsgrundlag - at Thybo under dette møde på ny lagde pres på postdocen. Angiveligt bad Thybo postdocen om at optage en samtale, som postdocen skulle have med dekanen og en sektionsleder på IGN, og om at sende en mail, der frikendte Thybo for at have udøvet pres.

Men dette møde fandt altså sted efter, at KU havde meddelt Thybo, at han stod til at blive fyret og indgår dermed ikke som en del af den oprindelige begrundelse for afskedigelse.

Dårligt arbejdsklima mellem Thybo og ledelse før fyringssag

I et debatindlæg i Uniavisen skriver institutleder på IGN Claus Beier, at medierne har givet en ensidig fremstilling af Hans Thybos fyring, som ikke indfanger, »de lange og grundige overvejelser, samtaler og diskussioner med forskellige ledelseslag og HR, der ligger forud i et langt, grundigt og svært forløb.«

Uniavisen har dog omtalt en del af den historik, som vi har haft adgang til. Det er oplysninger, der, selv om de ikke er blandt KU's begrundelser for at fyre Thybo, ganske rigtigt antyder, at samarbejdet mellem Thybo og hans chefer ikke har været godt.

Blandt andet har Thybos fakultet, SCIENCE, bekostet en revision af Hans Thybos udgifter, som dog ikke afslørede noget af betydning og heller ikke resulterede i sanktioner over for Thybo. Lars Bo Langsted, juraprofessor på Aalborg Universitet med speciale i økonomisk kriminalitet, vurderer over for Uniavisen, at der er tale om mindre forseelser, og på ingen måde tale om strafbare forhold. Undersøgelsen kostede 500.000 kroner.

I 2016 modtog Hans Thybo også en skriftlig advarsel fra sin ledelse over sin håndtering af et forskningsprojekt, men heller ikke denne sag indgår som en direkte begrundelse for at fyre Thybo 4. november.

Derudover har Uniavisen omtalt, at Thybo året før sin fyring blev afsat fra posten som forskergruppeleder af årsager, vi ikke har kendskab til.

I en e-mail fra postdoc Mohammad Youssof Soliman til Thybo fra 2015 erklærer postdocen sig kritisk over for ledelsens beslutning om at fjerne Thybo som forskergruppeleder. Det var netop denne kritik, Thybo i den e-mail, som er hovedårsagen til hans fyring, opfordrede eller pressede - afhængig af, hvem man skal tro - postdocen til at give udtryk for i sin APV-besvarelse i sommeren 2016.

Dokumenter fra et af Hans Thybos høringssvar viser desuden, at en anden IGN-forsker i en mail til Thybo fra 2016 skriver, at, »hvad end der sker/er sket på instituttet har ligget og rådnet i mange år, og nu stinker det globalt!«

(Oprindelig engelsk ordlyd: »Whatever is/was happening at the department has been rotting for many years and now it stinks globally!«)

Thybo klager nu direkte over sin institutleder til rektor

Artiklen i Nature lægger fornyet pres på KU's ledelse, som allerede er blevet kritiseret for at fyre Thybo af en gruppe af IGN's studerende, 21 udenlandske forskere fra Thybos internationale fagmiljø og fra de videnskabeligt valgte medlemmer af KU's egen bestyrelse.

Derudover har Thybo selv sendt klager til rektor på Københavns Universitet over den behandling, han har fået.

I et brev fra mandag den 5. december til rektor Ralf Hemmingsen forlanger Hans Thybo, at institutleder på IGN Claus Beier trækker udtalelser om fyringssagen i medierne tilbage. »Listen er lang og stort set intet er korrekt i disse udsagn,« skriver Thybo om sin institutleders udtalelser.

Thybo skriver blandt andet, at Claus Beier antyder, at der findes en baggrund for fyringssagen, som han som chef ikke har lov at fortælle om, ud over de formelle fyringsgrunde, som blandt andet er beskrevet i Uniavisen.

I så fald fremgår denne baggrund ikke af KU's fyringsbrev til Thybo, som Uniavisen har set.

Artiklen er opdateret 6. december kl. 20 med udtalelser fra professor Henning Jørgensen

chz@adm.ku.dk

Kommentarer

Ro om sagen

By Bo Nissen Knudsen on 15. december 2016, 15:29.

Til oplysning for Jasper Steen Winkel har Dansk Magisterforening nu ikke bedt om mere ro end at Magisterbladet.dk pr. 12/12 omtaler sagen under overskriften "KU's fyringssag mod geo-professor smuldrer".
http://magisterbladet.dk/news/2016/december/kufyringssagmodgeoprofessorsmuldrer

Venligst,
Bo Nissen Knudsen

Sagen om Hans Thybo er

By Lisbeth Hoffmann (anonym fordi jeg INTET ved om sagen) on 8. december 2016, 19:33.

Sagen om Hans Thybo er spektakulær og KUs renommé er i krise.

KU må fremlægge begrundelse for fyringen:
Det antydes jo nærmest at han er enten : pædofil, sexist, kriminel, racist, islamist, har hugget en eller andens kone/elskerinde/søn/datter! Så hvorfor ikke sige det åbent?

Kan sagen ikke skyldes at Ledelsen finder ham irriterende, selvglad, egocentrisk (det er der andre professorer der er) usamarbejdsvillig, stejl og mangler et påskud til at fyre ham, og tyer til antydningens kunst så årsagen er "hemmelig".

En chef kan vel afskedige en medarbejder han/hun ikke synes om, men så giv klar besked.

Forhandlinger er stadig i gang

By Jasper Steen Winkel on 8. december 2016, 17:29.

Københavns Universitet og Hans Thybo drøfter fortsat om, der kan findes en mindelig løsning på sagen. Begge parter, herunder Dansk Magisterforening, har bedt om, at der er forståelse for det, og at der er ro til at gennemføre processen.

Jasper S. Winkel
Vicedirektør, KU

Underskriftindsamling/Petition

By Frans Gregersen on 8. december 2016, 13:26.

Til alle der er interesseret i THYBO-sagen: Der foregår i øjeblikket en underskriftindsamling på nettet til støtte for Hans Thybo. Se:
http://www.ipetitions.com/petition/sacking-scientist-University-of-Copenhagen
Deltag gerne.
mvh
Frans Gregersen, professor, dr. phil.

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Fill in the blank
annonce
Campus 13/1-17 10:10

Træprofessor afliver tissehistorie

Manglende lindetræer
FARLIGE SALTE? - Ifølge TV2 er to lindetræer ved Studenterhuset blevet fældet, fordi de var blevet tisset i stykker. Men holder historien vand?

Kontakt redaktionen

Skriv en e-mail til os: uni-avis@adm.ku.dk

Eller ring til redaktionen på +45 35 32 28 98
(Telefontid mandag - torsdag kl.9.00 - 16.00)

Københavns Universitet

  • Nørregade 10
  • 1165 København K
  • Danmark
  • Tel. +45 35 32 28 98
Uafhængig af ledelsen
Copyright 2009-2014 © Universitetsavisen.dk