Videnskab 12/2-14 16:16

Ny UVVU-sag: Har 44 forskere gjort Klarlund kunsten efter?

FORSKNING – 44 sundhedsvidenskabelige forskere er meldt til UVVU for videnskabelig uredelighed. Forskerne har genbrugt muskelprøver uden krydshenvisning mellem artikler – præcis som Bente Klarlund Pedersen gjorde det – mener klageren, advokat Jens Ravnkilde.

Fredag den 7. februar indsendte fhv. advokat med møderet for Højesteret, dr. phil. Jens Ravnkilde en klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), hvori han gør gældende, at 44 forskere må antages at have udvist videnskabelig uredelighed.

De indklagede forskere tæller blandt andet professorerne Niels Erik Skakkebæk og Jens Rehfeld, der tidligere har udtalt sig kritisk om Klarlunds videnskabelige praksis i medierne, professor Ulla Feldt-Rasmussen, der som UVVU-medlem var med til at træffe afgørelse i Klarlund-sagen, og professor Henrik Galbo, der i 2011 indberettede Klarlund til UVVU.

Forskerne har ifølge klageren »forsømt at oplyse behørigt om genbrug af biopsimateriale, dvs. har tilsidesat reglerne om krydsreferencer til tidligere publikationer om beslægtet forskning under brug af samme biopsier.«

Klarlund-sag har ført til fløjkrig

Lyder ovenstående klage bekendt?

Så er det, fordi det var samme anklagepunkt, som fik UVVU til at dømme muskelforskeren Bente Klarlund Pedersen videnskabelig uredelig i december 2013.

Læs også: Uredelighed er en værre redelighed

Afgørelsen i sagen om Klarlund delte de sundhedsvidenskabelige vande i to: på den ene side står de, der mener, at Klarlund har forbrudt sig mod god videnskabelig praksis ved ikke at bruge krydsreferencer ved genbrug af muskelbiopsimateriale.

På den anden side lyder det, at Klarlund har fulgt gængs praksis og umuligt kan erklæres uredelig for det.

Skakkebæk, Rehfeld, Feldt-Rasmussen og Galbo tilhører alle førstnævnte fløj.

Klarlund: Dommen er hyklerisk

Da professor Niels Borregaard, formand for Det Frie Forskningsråd – Sundhed og Sygdom, stod i spidsen for en underskriftsindsamling, der med signaturer fra flere end 70 kollegaer forsvarede Klarlund, fik det Skakkebæk og Rehfeld til at fare til tasterne.

Sammen med professorkollegaerne Elisabeth Bock og Niels Høiby udtrykte de i et læserindlæg i Weekendavisen (26.07.13), at de i hvert fald ikke mente, at det var god videnskabelig praksis at udelade krydsreferencer ved genbrug af biopsimateriale.

Men da Klarlund i august 2013 indsendte sit høringssvar til UVVU, havde hun og hendes advokat vedlagt 11 tabeller over videnskabelige artikler, hvor andre medicinske forskere havde genbrugt biopsimateriale uden krydsreferencer.

De spidsfindigt udvalgte eksempler talte professorerne Skakkebæk og Rehfeld, ligesom Henrik Galbo, der havde rejst klagen mod Klarlund, og Ulla Feldt-Rasmussen, medlem af udvalget under UVVU, der har truffet afgørelse i sagen, også var at finde på listen.

Pointen er soleklar. Klarlund mener, at UVVU-afgørelsen er hyklerisk.

Ravnkilde: Afgørelse er justitsmord

Indtil videre har diskussionen om Klarlund-afgørelsen udspillet sig inden for en sundhedsvidenskabelig arena.

Så hvad får nu en forhenværende advokat til at tage tråden op?

I forbindelse med afgørelsen af 18. december 2013, som dømte Klarlund uredelig, læste advokat Jens Ravnkilde Klarlunds høringssvar, der er tilgængeligt på nettet.

Ravnkilde kender ikke Klarlund personligt og har aldrig mødt hende, siger han til Uniavisen, men ved læsning af de 11 tabeller vedlagt høringssvaret fandt han det ubehageligt at opdage, at UVVU-dommerne ignorerede, at det i dansk forskning er en udbredt praksis at genbruge biopsimateriale uden krydshenvisninger.

Ravnkilde mener, at det er uklart, hvor UVVU finder hjemmel til at fastlægge, hvad der er god videnskabelig praksis vedrørende krydshenvisninger. I afgørelsen henviser UVVU ikke til en eneste dansk eller international standard for, hvad der er redeligt, når det kommer til krydshenvisninger.

UVVU har opfundet reglen selv, men det er der ikke hjemmel til i loven, hvorfor denne del af afgørelsen er ugyldig, mener Ravnkilde.

Ravnkilde tilføjer, at UVVUs offentliggørelse af en kendelse, der uden hjemmel stempler Klarlund som uredelig, »udgør en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om æreskrænkelser med den konsekvens, at de af UVVUs medlemmer, der har skrevet under på afgørelsen, hæfter solidarisk med hinanden for eventuel godtgørelse til den krænkede forsker.«

Rejser spørgsmål om medforfatters ansvar

En UVVU-afgørelse kan principielt ikke ankes. UVVU kan heller ikke genoptage en sag af egen drift, medmindre afgørelsen beror på formelle eller faktuelle fejl.

Ravnkilde vil med sin klage tvinge UVVU til at genoverveje det grundlag, Klarlund er dømt uredelig på.

Læs også: Klarlund: UVVU’s dom er fuld af fejl

Da Klarlund ikke kun er dømt for uredeligt arbejde i egne artikler, men også for artikler, hun har været medforfatter på, har Ravnkilde møntet sin anklage på alle forfattere og medforfattere til de artikler med genbrugt biopsimateriale, som Klarlund oplister i sit høringssvar.

Dermed inviterer Ravnkilde UVVU til - igen - at forholde sig til spørgsmålet om medforfatterens ansvar, der har fået Klarlund dømt uredelig for ikke at opdage Milena Penkowas billedmanipulation i en artikel, Klarlund var ledende seniorforfatter på.

Ingen kommentarer fra indklagede

UVVU har alene modtaget klagen og endnu ikke set på sagen. Ravnkilde har selv sendt klagen til de involverede forskere til orientering.

Jens Rehfeld ønsker ikke at kommentere klagesagen, men tilføjer, at han i øvrigt mener, at sagen om Klarlund er for hypet, og at diskussionen er »gjort fuldstændig sort/hvid. Det er som om man enten støtter Klarlund, eller også gør man det ikke. Og det er en fuldstændig forfejlet måde at anskue det på.«

Henrik Galbo er ikke vidende om at have modtaget nogen orientering og kan derfor ikke kommentere sagen, oplyser han til Uniavisen.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Kommentarer

Det er i orden!

By Henrik on 17. februar 2014, 11:14.

Respekt. Fedt at nogle gider gøre dette. Sætter ligesom tingene på spidsen og viser hvor uredeligt UVVU har handlet og dømt. Der er mange gode ting med UVVU systemet, men også mange dårlige ting. Men man må håbe, at denne sag vil kaste lys over de mange negative ting med UVVU.
Samtidig illustrerer dette med al tydelighed at man skal huske at feje for egen dør inden man kaster smuds på andre.

Engelsk version?

By Søren Nielsen on 14. februar 2014, 11:07.

Vil denne artikel mon blive oversat og være tilgængelig på jeres engelske site?

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.
annonce
Hovedbygningen gået til eksamen
KVALITETSSIKRING – Akkrediteringen af Københavns Universitet som institution er skudt i gang. Større frihed til selv at bestemme og mindre snærende kontrol er p
Uddannelse 25/5-16 11:38 1

KU ramt af snyd med eksamensbeviser

Snyd med eksamensbevis
FUP – Københavns Politi har sigtet 27 for at have brugt et forfalsket eksamensbevis til at søge ind på en uddannelse, heriblandt på KU
Videnskab 25/5-16 10:10

Grøn energi på speed

Grøn energi på speed - foto
NY VIDEN - Farvestoffer får enzymer til at nedbryde plantematerialer 100 gange hurtigere end ellers. Det kan fyre op under drømmen om biobrændsler i stor stil.
Uddannelse 25/5-16 9:35

Det sorte notemarked

Foto - Det sorte notemarked
LYSSKY NOTEBØRS - Tungt pensum, tidspres og konkurrence har skabt en kontroversiel notebørs på Jura, hvor gode noter udveksles for tusinder af kroner.
Årets TAP'er 2016
UUNDVÆRLIG – Årets KU-TAP blev fredag d. 20 maj hyldet ved Studenterhusets Forårsfestival. Æren og et beløb på 10.000 kroner tilfaldt ...
Campus 23/5-16 10:53

Fangen

Foto - Fangen - primærbillede
PORTRÆT - »Om aftenen er du studerende, om dagen prøver du at undgå at blive bandemedlem, og på besøgsdagene skal du give den som familiemand«

Kontakt redaktionen

Skriv en e-mail til os: uni-avis@adm.ku.dk

Eller ring til redaktionen på +45 35 32 28 98
(Telefontid mandag - torsdag kl.9.00 - 16.00)

Københavns Universitet

  • Nørregade 10
  • 1165 København K
  • Danmark
  • Tel. +45 35 32 28 98
Uafhængig af ledelsen
Copyright 2009-2014 © Universitetsavisen.dk