Uddannelse 8/3-16 10:10

Studerende kan bedømme deres lærere på nyt site

GradingCircle teamet - foto 1
Billede: Anders Fjeldberg
PROJEKTMAGERE - De studerende bag gradingcircle.com er fra venstre Andreas Rasmussen (KU), Ang Zhang (CBS) og Martin Pries Brøndberg (CBS).
SELVHJÆLP – Tre universitetsstuderende har åbnet et website, hvor studerende kan evaluere deres undervisere og vejledere direkte over for andre studerende. Det er ikke en gabestok, siger de.

Inden for den angelsaksiske universitetsverden har studerende længe kunnet evaluere deres vejledere og undervisere på www.ratemyprofessor.com.

Nu har tre universitetsstuderende i København bygget et lignende site. Formålet er at gøre det lettere for de studerende, når de skal vælge undervisere, kurser eller vejleder. Indtil videre er der ikke noget kommercielt formål med det.

De tre har navngivet sitet GradingCircle. De mener, at de studerende vil være mere villige til at give evaluering, når de kan gøre det på nettet, hvor andre kan se det og få gavn af det.

Evaluering på nettet kan fungere bedre

»På den måde får andre studerende en viden, som gør det muligt for dem at foretage et bedre valg. Normalt får de ikke de andres evalueringer at se,« siger Andreas Rasmussen, der selv læser Biokemi på Københavns Universitet (KU).

De to andre i gruppen læser begge på Copenhagen Business School (CBS) i København, og de supplerer Andreas Rasmussens:

»Jeg tror også på, at gradingcircle.com kan få de studerende til at give mere feedback, for vi ser, at nogle af dem afholder sig fra at gøre det, når de skal sidde over for deres undervisere eller vejledere,« siger Martin Pries Brøndberg, der læser til cand.merc.

Det kender den tredje i gruppen noget til:

»Jeg er lige blevet færdig med min bacheloropgave på cand.merc.-studiet, og jeg kunne godt være gået ned til min vejleder bagefter og have fortalt hende, hvad hun skulle være mere opmærksom på. Jeg følte bare ikke, at jeg havde noget motiv til det, for jeg er jo selv kommet videre. Jeg brød mig heller ikke om at skulle sidde direkte over for hende og gøre det,« siger Ang Zhang.

Ønsker at få konstruktive evalueringer

Ang Zhang siger, at hendes vejleder ikke var god til at give feedback, og det fik hende til at tænke bagefter, at det kunne være smart, hvis der var et sted på nettet, hvor man kunne slå vejlederne op. Det gav hende ideen til hjemmesiden.

De tre studerende siger, at det ikke er meningen, at gradingcircle.com skal fungere som en gabestok.

»Nej, vi er voksne mennesker, og vi skal give konstruktiv feedback,« siger Andreas Rasmussen. Han tror også på, at sitet kan gøre noget godt for underviserne.

»Det kan give dem et incitament til at se på, hvordan de vejleder,« siger han.

Ang Zhang tror også på, det bliver konstruktivt.

»Nogle vejledere kan blive glade for at få feedback, så de kan gøre det bedre,« siger hun.

Argumenterer for at sitet er beskyttet af ytringsfriheden

Det er persondataloven, der definerer, hvornår det er tilladt at lave registre med følsomme oplysninger om andre mennesker, og folkene bag GradingCircle mener, at deres evaluerings-site overholder reglerne.

»Det fremgår af persondatalovens § 2, stk. 2, at loven ikke finder anvendelse, hvis det vil være i strid med information- og ytringsfriheden ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10,« skriver Ang Zhang i en e-mail.

Hun henviser også til, at Datatilsynet, i dets afgørelser af hjemmesiders lovlighed, lægger vægten både på: hensynet til informations- og ytringsfriheden og på, om oplysningerne på en hjemmeside har karakter af meningstilkendegivelser og subjektive vurderinger, og om "dette må stå læsere af hjemmesiden klart", sådan som det formuleres i en aktuel gennemgang af reglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Byggede selv sitet op fra bunden

De tre ophavsmænd fortæller, at de har bygget mekanismer ind i sitet, der gør dem opmærksomme på negative eller urimelige kommentarer, så de kan luge ud i dem.

Foreløbig ligger der mest kommentarer fra studerende på CBS inde på sitet. De tre lancerer nu en kampagne for projektet, så der kommer nogle flere evalueringer fra studerende på andre af landets universiteter.

Sitet er lavet på engelsk med henblik på senere at kunne udbrede det til flere lande, især Tyskland, Norge og Sverige. Desuden er der både på KU og CBS mange studerende, der slet ikke taler dansk.

Andreas Rasmussen har i øvrigt selv kodet hele sitet fra bunden. Han var et par måneder om arbejdet, som sidenhen blev suppleret med hjælp fra cirka 40 frivillige testpersoner, som prøvekørte sitet fra december 2015.

anfj@adm.ku.dk

Studerende kan bedømme deres undervisere på nyt site. God idé?

Kommentarer

Lyder interessant!

By Louise on 10. marts 2016, 17:28.

Jeg forstår ikke hvorfor der primært er negativ respons til denne ide!

Jeg ville finde det uvurderligt at kunne slå en underviser eller et kursus op på nettet og kunne se hvad andre studerende mener om både lærer og fagligt udbytte. Jeg har ofte kontaktet mine medstuderende eller venner som har haft en specifik underviser før mig, for at undersøge hvad man kaster sig ud i.

Der er uden tvivl problematikker ved denne type ratings, og jeg mener det er tvivlsomt hvad underviserne får ud af det som siden står lige nu. Den type feedback får de via evalueringsskemaer i slutningen af semesteret (selvom der måske er lav deltagelse).

Når det er sagt, så er min personlige oplevelse, at der er en verden til forskel mellem undervisere, og hvorfor ikke have muligheden for at ramme plet første gang? Dette var tydeligt når hele årgangen på mit studie havde obligatoriske fag, og nogle hold kom ud meget mere fagligt robuste end andre.

Dertil kan kursusbeskrivelser nogle gange være lidt ukonkrete eller upræcise ift. hvad man oplever i løbet af kurset, og det ville da også være en kæmpe gavn for studerende at kunne skabe sig et større indtryk ved hjælp af andres oplevelser.

Det med at siden ender med at være en gabestok er at strække den. Man skal vel som underviser også stå til ansvar for ens "produkt". Studerende reagerer forskelligt på den ene eller den anden underviser, så alle vil selvfølgelig ikke have samme oplevelse efter et afsluttet kursus. Det virker usandsynligt at man bliver haglet ned på denne side medmindre man har "fortjent" det.

Jeg har kæmpe respekt for vores undervisere på KU! 90% af mine underviserer har simpelthen været så professionelle og undervist på et fagligt højt niveau. Men de sidste 10% kunne da have været fedt at styre udenom...

Det er ikke noget nyt at en

By Ulrik Rasmussen on 10. marts 2016, 18:04.

Det er ikke noget nyt at en underviser skal stå til ansvar for sin undervisning. Hvis en studerende føler sig dårligt behandlet, så findes der interne klagemuligheder som bør anvendes. Der er *aldrig* nogen der har "fortjent" at blive hængt ud på nettet. Selvom en underviser rent faktisk har begået et dårligt stykke arbejde, så er løsningen ikke at lægge kritikken af ham/hende ud online hvor alle og enhver kan læse det, inklusiv venner, familie og fremtidige arbejdsgivere.

Professorer er også mennesker, og ligesom alle andre kan de blive ramt af sygdom, depression og tragedie, hvilket kan have negativ indflydelse på deres undervisning. I den situation er der ikke nogen der har "fortjent" ydermere at føle sig ydmyget på nettet. De tre initiativtagere bag dette projekt kan umuligt sikre sig imod sådanne situationer.

Hvis undervisningen skal forbedres på universiteterne, så er løsningen en respektfuld dialog mellem de studerende og underviserne. Det er ikke respektfuld dialog at tilsidesætte undervisernes privatliv.

Start med at tale med underviseren!!

By Sebastian, CBS on 10. marts 2016, 17:11.

Hej - og tak for rating-app'en.

Jeg er sikker på den nok skal blive en succes.

Men gør jer selv den tjeneste at tale med den underviser, som I har et problem med. Det løser nok lidt. Når I har gjort det, så kan I jo tale med den næste. Og den næste. Problemet er "bare" I ikke har tid til det hele. Og så er det jo smart at andre har talt med de dårlige undervisere og der nu kun er gode undervisere tilbage. Måske. Eller måske ikke. Det finder I ud af.

Et eksempel fra min hverdag. En studerende finder ud af efter 2/10 undervisningsgange at jeg ikke er sagen. Hvad gør hun? Hun går til linjekoordinatoren. Hvorfor? Hvorfor ikke til mig?

Hvis vi bare kunne fortælle de kloge og de knap så kloge børn, at underviserne ER godkendte af uni - og de ikke behøver at klage liiiii med det samme - så er vi kommet et godt stykke.

Der er ikke belæg for, at anonym feedback virker positivt

By Agnete Christiansen, ekstern lektor på Retorik on 10. marts 2016, 8:58.

Hvis formålet med sitet er at skabe bedre undervisning, er hele formatet meget problematisk. Som ekstern lektor på retorikstudiet på KU underviser jeg studerende i at bliver dygtige feedbackgivere. Og jeg må sige: Jeg er endnu ikke stødt på en eneste empirisk undersøgelse om feedback, der viser, at anonym onlinefeedback skulle give positive resultater.
Hvis feedback skal skabe udvikling hos modtageren, skal den gives med omtanke og i et trygt rum. Det gælder, når studerende skal have feedback fra undervisere - og når undervisere skal have feedback fra studerende.
Jeg kan sagtens forstå jeres frustration, hvis I føler, at I ikke kan skabe en dialog med jeres undervisere om, hvordan undervisningen eller vejledningen kan blive bedre. Men dette er ikke vejen frem. Jeres site kan måske opnå at gøre en række undervisere populære eller upopulære, men den kan ikke gøre dem bedre.

Skal studerende så omvent også "hænges ud"?

By Dorthe Horup on 10. marts 2016, 8:23.

Vil det være konstruktivt og fair at studerende tilsvarende hænges ud i form af indsats og karakterer? Det er jo ensidigt at tro, at det kun er underviserne der kan være problemet i forhold til "dårlig undervisning". Nogen gange kan et dårligt forløb mellem vejleder og studerende skyldes meget simple årsager - for eksempel for dårlig eller ingen forventningsafstemning mellem underviser og den studerende. Der kan være forskel på ambitionsniveau i en opgave. etc etc.

Det er jo også hørt at undervisere har store problemer i undervisningsrummet på grund af studerende der ikke har forberedt sig til lektionen hvilket giver store udfordringer for en underviser, der dels skal tilgodese de studerende som har forberedt sig og er med og så de som ikke har studeret på egen hånd.

Lyt til de mange kloge kommentarer der er kommet fra de øvrige her i tråden. Løs problemerne direkte og gå i dialog lokalt! Digitalt er ikke nødvendigvis altid en god løsning slet ikke når det gælder interaktion mellem mennesker. Undervisere er også kun "mennesker" - derfor er konstruktiv åben dialog så vigtig.

Start med at gå til jeres studieleder, studienævn og fagråd og start en løsning der. Jeres studieleder har øverste ansvar for at undervisningen er i orden. Med SFR ønsker ingen at de studerende er utilfredse eller falder fra. Det koster dyrt for alle uddannelsesinstitutionerne.

God arbejdslyst til jer - det er selvfølgelig sympatisk at I gerne vil gøre noget - men overvej en anden og mere sympatisk måde :-) God fornøjelse.

Usympatisk, men måske nødvendigt

By Peter on 9. marts 2016, 21:12.

Jeg tror, de fleste vil forstå det som en gabestok. Og mange elever vil forbinde dette rating-halløj med magt over lærerne. Derfor vil et sådan site højst sandsynligt bidrage til en splittelse mellem undervisere og elever, en kløft af magt. Før eller siden vil lærerne sandsynligvis svare igen - måske også med magt, og så ruller rouletten.

Men måske kan dette initiativ alligevel være nødvendigt. Og det kan ikke udelukkes at det KAN bruges konstruktivt. Der findes uden tvivl brodne kar, lærere, som, på den ene eller anden på, af den ene eller anden grund, gør livet unødvendigt surt for den studerende. Jeg har i mine tre år som studerende mødt to sådanne lektorer. Og det var altså ikke rart. Derfor, ville disse lektorer have dårlige ratings og kunne man dele sine erfaringer om dem med andre studerende, kunne man hjælpe disse studerende med at manøvrere uden om unødvendige problemer under sit studium. På denne måde, ville det være godt.

Men jeg synes, at respektfuld dialog med lærerne selv, til enhver tid, må være at foretrække. Hvis der er problemer med en lærer, kan man skabe en struktur på universitetet, som kan tage sig af disse ting. På en sund, konstruktiv måde. Selv om der findes en række lektor Blomme på de danske universiteter, ønsker jeg ikke at svare på disses magtmisbrug med anden magt(misbrug). Kun hvis sund dialog synes umulig, må man gribe til magt.

Men problemer med de mange lærertyper, er vigtigt at skabe debat om. For det ER et problem. Lektor Blommer, inkompetente lærere, uforberedte lærere, lærere, som giver unfair karakterer af forskellige årsager, osv., osv. Fx var både lærer og censor ifm. forsvaret af min bacheloropgave i PINLIG (virkelig pinlig!) grad uforberedte. De havde formodentlig ikke haft tid til at sætte sig ind i opgaven, som, efter min opfattelse, påvirkede karakteren negativt. Jeg ville da gerne have et forum, hvor jeg kunne udtrykke mine sådanne erfaring, diskutere det med andre, osv. For det føles bedre, og man har mulighed for at gøre noget ved det, hvis mange elever har et samme problem med en eller anden lærer.

Summa summarum: hvordan gør man dette her på en konstruktiv måde?

Hvis du ikke føler at din

By Ulrik Rasmussen on 9. marts 2016, 22:03.

Hvis du ikke føler at din eksamen var fair, så findes der klagemuligheder der faktisk virker (se bl.a. http://universitetsavisen.dk/uddannelse/din-eksamensklage-nytter-se-hvor-flest-far-medhold). Det er en langt mere konstruktiv fremgangsmåde end at sidde og diskutere en underviser anonymt med andre studerende.

Et institut kan jo ikke bruge anonyme rygter på et eksternt site til noget som helst. Hvis de ikke har noget navn på den person der føler sig uretfærdigt behandlet, hvordan skal de så nogen sinde kunne gå ind i sagen?

Spil efter bolden.

By Thomas Bech-Thomassen on 9. marts 2016, 14:15.

Jeg ville kunne forstå oprettelsen af en åben kursusevaluerings-side. Det ville give rigtig god mening, især med tanke på, at man med fremdriftsreformen død og pine skal vælge sine kurser rigtigt i første hug. Samtidig ville det måske hjælpe studerende til at kunne finde gode kurser på andre fakulteter, end deres eget.

At evaluere undervisere, eller mennesker i det hele taget, er ubehageligt og den direkte vej til mobning. At tro andet er naivt - man kan f.eks. kigge rundt på resten af internettet, og se hvordan folk opfører sig dér, både med og uden anonymitet.

Mht. vejledning, så er der jo en anden, og helt naturlig kilde til information om hvorden vejledningen fungere hos forskellige undervisere; de ældre studerende. Dem kender man i forvejen, og de må være en bedre og mere nuanceret kilde, end tilfældige mennesker på internettet.

Ikke alting bliver automatisk bedre, bare fordi der er lavet en IT-løsning.

Naivt

By Ulrik Rasmussen on 9. marts 2016, 13:39.

»Nej, vi er voksne mennesker, og vi skal give konstruktiv feedback,«

Det virker ret naivt at tro, at online feedback generelt vil være konstruktivt, når dem der skal bedømme underviserne er anonyme. Jeg har kastet et hurtigt blik på siden, og er ikke stødt på en eneste bedømmelse hvor friteksten er længere end en linje. I de bedømmelser hvor der findes en fritekst er indholdet generelt i stil med "god underviser, godt kursus!", eller underlige kommentarer som "Useful course. But Søren's main tool is Excel. So expect a lot of work in Excel" hvilket jeg ikke aner hvad skal betyde. Mange bedømmelser er 10/10 bedømmelser fra tilfredse studerende, hvilket hurtigt giver indtryk af en Yelp/Uber-agtig ikke-lineær skala, hvor alt der ligger en anelse under topkarakteren er ensbetydende med ringe. Stort set alle bedømmelser med lave "karakterer" er given uden nogen fritekst overhovedet.

Hvordan hulen skal dette opfattes som konstruktivt? Der er absolut intet konkret her som underviserne kan bruge til at forbedre deres undervisning.

Det virker som en ikke-løsning på et ikke-problem. Her på KU er der allerede rig muglighed for at give anonym feedback til sine undervisere i form af spørgeskemaer der udleveres efter hvert kursus. Hvis de studerende føler at de mangler kanaler til at give endnu mere feedback, så synes jeg at de skulle tage det op med deres institut. Det er ulækkert at hænge folk ud med navn på nettet.

Hej Ulrik, Vi er rigtig glade

By GradingCircle on 9. marts 2016, 15:00.

Hej Ulrik,

Vi er rigtig glade for, at du tager dig tid til at give din mening til kende.

Du nævner, at anonymt feedback ikke er konstruktivt. Men til sidst nævner du så, at KUs spørgeskemaer også er anonyme - vil det sige, at de heller ikke er konstruktive? Hvad er i øvrig jeres svarprocent? Vi ved, at f.eks. CBS har haft store problemer med en meget lav svarprocent på deres evalueringer, hvilket gør dem mindre brugbare.

Vi mener, at der er tale om et reelt problem, og det her er vores bud på, hvordan vi kan sætte en dialog i gang til at forbedre og løse det. Det er et emne, som vi brænder meget for, så vi vil helt sikkert tage dine pointer til eftertanke. Hvis du har andet konstruktiv feedback, hører vi rigtig gerne fra dig igen.

Det var vist ikke det jeg

By Ulrik Rasmussen on 9. marts 2016, 17:01.

Det var vist ikke det jeg sagde. Jeg sagde at det var naivt at tro at anonyme *online* bedømmelser er konstruktive, og jeg gav konkrete eksempler på bedømmelser på jeres site (både negative og positive) som jeg ikke fandt konstruktive. Bare fordi to ting har en egenskab til fælles (anonymitet) betyder det altså ikke at de er ens i alle henseender. Jeres site er rettet mod et stort publikum, hvorimod interne bedømmelser kun er henvendt til underviserne. Det giver folk nogle andre incitamenter når de bedømmer. Derudover er en bitter og urimelig bedømmelse langt mere skadelig for personen i den anden ende når den er offentlig end når den er intern.

Vi har også problemer med lave svarprocenter på KU. De svar vi får er dog mestendels mere brugbare end det jeg ser på jeres site. I må også meget gerne svare på hvorfor I tror at svarprocenterne skulle blive højere af at bedømmelserne lægges ud offentligt i stedet for at blive håndteret internt?

Jeg synes ikke at det at udstille undervisere med navn er en god måde at sætte en dialog igang på. Jeg så meget hellere at I opfordrede jeres uddannelsesinstitutioner til at forbedre feedback-processen. I skaber efter min mening flere problemer end I løser. Husk på at det er mennesker I har med at gøre, og at I uden deres samtykke lægger anonyme anmeldelser af deres arbejde ud til offentligt skue. Det er umuligt for jer at verificere om de anonyme bedømmere rent faktisk har taget kurset. Hvordan sikrer I jer at en negativ bedømmelse ikke er givet i ond tro?

Hej Ulrik, Vores projekt er

By GradingCircle on 9. marts 2016, 19:38.

Hej Ulrik,

Vores projekt er som sagt lige startet op, og derfor langt fra optimalt. Vi tilstræber os på, at bedømmelserne vil blive mere brugbare og konstruktive efterhånden som flere studerende benytter sig af værktøjet.

Uden at tale for alle studerende mener vi, at en af årsagerne til jeres lave svarprocent netop handler om, at det kun er til internt brug. Kommunikationen er meget envejs, og mange studerende stoler ikke på systemet - hvordan kan vi være sikre på, at institutionerne tager hånd om vores bekymringer og dårlige oplevelser med en vejleder eller underviser? F.eks. på CBS bliver der slet ikke kørt evalueringer for vejledere.

Vi screener alle bedømmelser igennem og forbeholder os retten til at slette dem, som ikke overholder vores User Guidelines. Indtil videre har vi ikke oplevet nogle negative bedømmelser, men derimod f.eks. "underviseren læser meget op fra sine slides", i stedet for "underviseren er kedelig". Kort sagt prøver vi, så vidt som muligt, at opfordre alle til at holde tonen pæn og konstruktiv. Vi sletter alle bedømmelser, som vi finder mistænkelige - både dem som giver 1/10 til alle spørgsmål, men også dem som giver 10/10.

Vores projekt og idé er ikke opstået i ond tro - målet er at hjælpe vores medstuderende. Men selvfølgelig tager vi dine bekymringer seriøst, og hvis du har lyst til at diskutere det videre, er du meget velkommen til at kontakte os på contact@gradingcircle.com.

Rigtig god aften.

Skal vi ikke hellere tage

By Ulrik Rasmussen on 9. marts 2016, 21:51.

Skal vi ikke hellere tage diskussionen her? Hvis I mener at underviserne skal bedømmes offentligt, så synes jeg da også at vi skal bedømme jeres projekt offentligt :).

At jeres projekt er nystartet er ikke en undskyldning. Det er i produktion nu, så hvis I ikke mener at I på nuværende tidspunkt er stand til at sikre at situationen er fair for underviserne, så bør I tage det ned. Ellers risikerer I bare at gøre mere skade end gavn.

Jeg kan godt forstå hvis I har følt jer frustrerede. Men hvad har I forsøgt at gøre for at forbedre situationen på CBS? Har I kontaktet de relevante råd og udvalg og foreslået at der skal indføres feedback på vejlederne?

Hvis årsagen til, at de studerende ikke svarer er, at de føler at kommunikationen er envejs, hvorfor er svar fra underviserne så ikke en central del af jeres side? Har I nogle undersøgelser der dokumenterer årsagerne til at de studerende ikke udfylder feedback-formularerne?

Jeg er ikke i tvivl om at jeres projekt og idé er opstået i god tro, det virker bare meget ugennemtænkt. Du skriver at "målet er at hjælpe [jeres] medstuderende", men burde det ikke snarere være et mål at hjælpe underviserne med at forbedre deres undervisning?

Hej Ulrik, Vi kan sagtens

By GradingCircle on 9. marts 2016, 22:21.

Hej Ulrik,

Vi kan sagtens tage diskussionen her - det vil vi hellere end gerne. Som sagt er vi meget glade for al den debat, som vores projekt har sparket i gang.

Vi skrev, at vores projekt lige var startet op og derfor langt fra optimalt. Det betyder ikke, at vi mener, at siden lige nu gør mere skade end gavn - for det synes vi ikke, den gør. Som vi tidligere også har skrevet og sat fokus på, har vi f.eks. en "report" system, og vi screener alle bedømmelser for at sikre, at der altid er en god og konstruktiv tone på siden - netop også for at sikre at situationen er fair for undervisere.

Din kommentar om svar fra undervisere er noget, som vi i skrivende stund er ved at arbejde på. Det er vores mål at gøre det muligt for undervisere også at give deres kommentar, så vi netop kan få en gensidig dialog. På den måde håber vi selvfølgelig, at undervisere også vil kunne få noget ud af siden og forbedre deres undervisning.

Jeg gentager: Hvis målet med

By Ulrik Rasmussen on 9. marts 2016, 22:37.

Jeg gentager: Hvis målet med projektet er, at skabe gensidig dialog, så er det ubeskriveligt usmart at sætte siden i produktion før alle features er på plads. I sender et fjendtligt signal til de undervisere som I påstår at I ønsker at samarbejde med.

Du fik aldrig svaret mig på hvad I havde forsøgt at gøre for at forbedre situationen på CBS, og hvorfor en side som jeres er den eneste løsning?

I jager lærerne væk

By Niels Mikkelsen,ekstern lektor på jura on 9. marts 2016, 13:13.

På jura har vi ekstremt svært ved at fastholde især de unge eksterne lærere, fordi arbejdsforholdene er yderst ringe og lønnen lav (230 kr. i timen).

Undervisning, forskning og administration er på ingen måde aflønnet i forhold til de mange timer, som undervisningen kræver, og f.eks. bliver eksamensretterne allerede nu hængt ud på juras hjemmeside med navn og mail-adresse, så utilfredse studerende kan henvende sig direkte til retter.

Endnu en mulighed for at hænge lærerne ud på nettet vil skræmme endnu flere væk. Der er voldsomt behov for ERFARNE og FAST FORANKREDE lærere på studiet - og en gabestok på nettet vil ikke hjælpe på kvaliteten, tvært imod...

I øvrigt vælger de studerende på bachelorstudiet praktisk taget aldrig lærer selv - så muligheden for at fravælge en lærer pga. oplysninger fra dette nye site findes ikke.

Om datalovningen herudover er overtrådt, vil jeg lade om at bedømme.
..

Løser dette det egentlige problem?

By Caroline Lundqvist, specialestud, AU on 8. marts 2016, 23:51.

Hvis studerende ikke føler tiltro til at kunne være ærlige overfor undervisere/forskere, er den bedste løsning så virkelig et elektronisk rating system, der følgere i sporet på et (måske) problem om at kommentere anonymt medfører misbrug af de frie muligheder og vækker svinehunden inde i os?

Jeg ville sørme være ked af hvis den eneste løsning jeg så, på ikke at kunne kommunikere ærligt med undervisere og forskere, når de gør noget godt eller vil give forslag til forbedringer, var dette koncept.

Min faglige baggrund fra mit studie handler om designprocesser, kreativitet og forholdet mellem mennesker og teknologi, og selvom vi arbejder med ret uforudsigelige slutprodukter, så er jeg ret sikker, nej faktisk 100% sikker, på at dette ikke ville blive det endelige designforslag.

Problemerne er reelle nok, og er noget der skal arbejdes på, men de løses ikke via e-rating.

Vi lytter

By GradingCircle on 9. marts 2016, 15:10.

Hej Caroline,

Vi er rigtig glade for, at du tager dig tid til at deltage i debatten.

Vores formål med GradingCircle er primært at hjælpe medstuderende, som på baggrund af den information kan foretage bedre valg om f.eks. et valgfalg eller en vejleder. Men vi håber selvfølgelig, at underviserne indirekte også kan få gavn af siden.

Vi har været meget omhyggelige med vores User Guidelines, som beskriver Do's og Don't's ved kommentarerne og screener selvfølgelig alle kommentarene igennem. Derudover er der også en "report" funktion, så vi fælles kan hjælpe hinanden med at holde en god tone på siden.

Det er et emne, som vi brænder meget for, og det her projekt er vores initiativ til at sparke en konstruktiv dialog i gang. Hvis du har nogle forslag til hvad der kan forbedres og gøres bedre, hører vi meget gerne fra dig.

Hvad har jeres designproces været?

By Caroline Lundqvist, specialestud AU on 11. marts 2016, 13:48.

Det er meget fint at I har lavet do's & don'ts, at der er screeninger og report funktion.
Det er fint at være optimistisk, men det synes også at være lidt naivt. Har I kigget på andre danske eksempler? Eksempelvis den hvor socialrådgivere "anmeldes"/hænges ud.

Hvem har I inddraget i jeres udviklingsproces ud over jeres egne og medstuderendes erfaringer? Dette vedrører og påvirker flere aktører, som også skulle have været involveret - undervisere, instruktorer og evt administration. På den måde kunne man have undgået at have udviklet noget der som udgangspunkt kun er et værktøj for en gruppe, og dermed bliver mødt med negativitet.

Jeg går også ud fra der kan opstå indtægtsmæssige interesser, hvis I vil bruge jeres tid på det, og ikke har tid til anden indtjening. Fuld forståeligt, men hvem vil det så udelukke/begrænse? Hvilket budskab kan det sende?

Hvad hvis folk går ind og rater faste fag, som man er "tvunget" til, hvor man ikke har et fravalg? Tvangen kan som udgangspunkt skabe negativitet for nogen, og hvis andre har været negative, bliver man mere pessimistisk.

Mennesker kan være lidt ligesom lemminger der skubber hinanden i samme retning, så hvis man ser flere negative kommentarer, så bliver ens syn dermed også negativt, og underviseren skal gøre meget mere for at imponere/tilfredsstille den studerende. Problematisk hvis underviseren får ét at vide i intern evaluering og forsøger at forbedre sig der, mens kommentarer bliver ved med at stå på nettet.

Det er da vel en gabestok

By Ida Kirkegaard on 8. marts 2016, 11:40.

Min umiddelbare reaktion er at det her virker som endnu et element i klientgørelsen af de studerende. At skulle tænke undervisere som nogen man vælger til og fra i et supermarked passer sammen med den amerikanske måde at tænke uddannelse på, hvor en uddannelse er et produkt man køber, men jeg håber ikke at det er der vi er endnu i danmark. Samtidig er det en tankegang der efter min mening undervurderer os studerende, når man ser viden som noget underviseren værsgo har at hælde ned i os, ikke som noget vi selv skal gøre en aktiv indsats for at tilegne os. Ansvar for egen læring og alt det dér.

Selvfølgelig er der dårlige undervisere, og studerende har altid fortalt hinanden om de særligt gode eller dårlige forløb de har haft, men direkte at hænge forskerne ud på nettet med talvurderinger og det hele kan ikke føre til andet end klientgørelse af de studerende og mistillid studerende og undervisere imellem.

Ligegyldig at de tre bagmænd insisterer på at det ikke er en gabestok, er det jo det det er når man reducerer andre mennesker til x/10 på en offentligt tilgængelig platform.

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Fill in the blank
annonce
Campus 13/1-17 10:10

Træprofessor afliver tissehistorie

Manglende lindetræer
FARLIGE SALTE? - Ifølge TV2 er to lindetræer ved Studenterhuset blevet fældet, fordi de var blevet tisset i stykker. Men holder historien vand?

Kontakt redaktionen

Skriv en e-mail til os: uni-avis@adm.ku.dk

Eller ring til redaktionen på +45 35 32 28 98
(Telefontid mandag - torsdag kl.9.00 - 16.00)

Københavns Universitet

  • Nørregade 10
  • 1165 København K
  • Danmark
  • Tel. +45 35 32 28 98
Uafhængig af ledelsen
Copyright 2009-2014 © Universitetsavisen.dk