Politik 21/9-16 5:05

KU bruger to milliarder om året på administratorer

Foto - Københavns Universitet - Frue Plads - sorthvid
Billede: Christoffer Regild
BUREAUKRATI – Københavns Universitets lønudgifter til administration er vokset med en halv milliard siden 2007. Det fremgår af ministersvar til afbureaukratiseringsordfører i Liberal Alliance Henrik Dahl. Til gengæld falder andelen af administratorer per forsker på KU.

De stigende lønudgifter til administration på KU siden 2007 fremgår af et brev, som uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) 12. september sendte til Folketinget.

Opgørelsen er lavet, fordi Liberal Alliances uddannelses-, forsknings- og afbureaukratiseringsordfører Henrik Dahl ville vide, hvor mange penge landets største universitet bruger på administration, og, mere specifikt også, hvor mange lønkroner KU lægger i sin kommunikationsafdeling.

»Sidst jeg så efter, var der mere end 100 ansatte, der arbejder med kommunikation på KU, og selv om det er en stor organisation, er det mange,« har Henrik Dahl tidligere sagt til Uniavisen.

Dahl har også udtalt, at der er 'vanvittigt mange' administrative medarbejdere ved universiteterne.

Ifølge uddannelsesministeren – som har hentet informationerne på KU – var KU's udgift til løn til administrativt ansatte i 2007 1.517 millioner kroner, og den udgift var i 2015 steget til 2.002 millioner. En stigning på 32 procent.

Til sammenligning steg lønudgifterne i staten med 20 procent fra 2007 til 2015, ifølge Danmarks Statistik. Det samme gør sig gældende inden for offentlige institutioner, der beskæftiger sig med undervisning, men hertil hører blandt andet også gymnasierne.

I samme periode er KU's omsætning dog vokset fra omkring seks til omkring otte milliarder kroner (løbende priser). KU har altså fået flere aktiviteter i perioden, ikke mindst som følge af globaliseringsaftalen i 2007 og en politisk målsætning om, at den offentlige forskning skal udgøre mindst én procent af BNP. Derfor er det ifølge KU's ledelse mest relevant at se på forholdet mellem administratorer (teknisk-administrativt personale eller TAP) på den ene side og forskere og undervisere (VIP) på den anden, hvis man vil vide, om KU-bureaukratiet er for stort.

KU: Se på forholdet mellem VIP og TAP

»KU bruger fem milliarder kroner på løn. Ud af det beløb går tre milliarder kroner til løn til videnskabeligt personale,« siger Thomas Buchvald Vind, der er vicedirektør med ansvar for KU's økonomi.

KU udnytter de stordriftsfordele, det giver at vokse, siger Thomas Buchvald Vind, og påpeger, at 25,1 procent af lønsummen i 2007 gik til administrativt personale, og at den andel var faldet til 23,9 procent i 2015:

»Den samlede TAP-lønsum af KU’s samlede indtægter er således faldet i perioden. Det er udtryk for en effektivisering.«

Siden 2007 har KU fået 44 procent flere ph.d.-studerende og 28 procent flere bachelorstuderende og 50 procent flere VIP-årsværk, siger Thomas Buchvald Vind. »Men antallet af TAP-årsværk er kun steget ni procent, proportionalt langt mindre end de grupper, de skal understøtte.«

Nogle administratorer arbejder med forskning

Buchvald Vinds regnestykke beror på, at en administrator ikke bare er en administrator. Kun lidt over halvdelen af de aktuelle to milliarder kroner til administration, som går til rene administrative støtte- og servicefunktioner.

Dette fremgår også af uddannelsesministerens opgørelse til Folketinget.

Universitetet skelner mellem traditionelle skrivebordsadministratorer og de teknisk-administrativt ansatte - fx laboranter og bioanalytikere - der arbejder tæt sammen med forskerne, selv om de ikke er forskere selv.

755 millioner af de to milliarder administrationskroner gik til at aflønne de forskernære administrativt ansatte i 2015.

Kommunikation for 63,5 millioner

Folketingsmedlem Henrik Dahl har også ønsket at få oplyst, hvad det koster at aflønne KU's kommunikationsfolk.

Her kan man skelne mellem de folk, der arbejder i KU's centrale kommunikationsafdeling i Nørregade og dem, der sidder på fakulteterne og måske har andre opgaver ved siden af kommunikationen.

I den centrale afdeling var lønudgifterne i 2007 8,2 millioner kroner. Kommunikationsafdelingens lønbudget var i 2015 vokset til 13 millioner kroner. Staben er i samme periode vokset fra 17 til 22.

»Forklaringen på de øgede udgifter til centrale kommunikationsansatte er bl.a. nye opgaver som håndteringen af den øgede internationalisering, der betyder, at Københavns Universitet skal kunne kommunikere på engelsk til internationale ansatte og studerende. KU har siden 2007 moderniseret sin interne kommunikation med fælles intranet. KU har også opbygget en it-infrastruktur med fx studieapps til de studerende,« siger vicedirektør på KU Thomas Buchvald Vind.

Krav om engelsk kræver flere ansatte

De ansatte i Nørregade udgør dog kun en mindre del af KU's kommunikationsstab.

I et svar til Folketinget fra 2. maj i år skriver uddannelsesminister Ulla Tørnæs nemlig, at KU har 127 'årsværk' i kommunikationsafdelinger, hvoraf 22 er placeret centralt, dvs. i Nørregade, og 105 er fordelt på fakulteter og institutter. Uniavisen indgår i øvrigt ikke i opgørelsen, selv om avisen fraset annonceindtægter finansieres af KU.

Endelig har uddannelsesministeren også fået opgjort den samlede pris for kommunikationsindsatsen på KU. Den var 63,5 millioner kroner i 2015. Den oplysning findes i et tredje folketingssvar, som uddannelsesministeren afgav 30. maj i år. Aarhus Universitet brugte samme år 48 millioner kroner på at kommunikere.

Teknologi har skabt behov for flere kommunikationsfolk

Efter besparelser i første halvdel af 2016, er der dog kun 111 årsværk beskæftiget med kommunikation. Det svarer til 0,7 procent af den samlede omsætning, oplyser KU.

»De i alt 111 årsværk skal sættes i relation til, at KU har 40 institutter, over 170 forskningscentre samt 10 museer med skoletjenester og talentprogrammer til gymnasierne osv. Vi har både en pligt til at formidle vores forskning og skabe en god arbejdsplads med relevant information til studerende og ansatte. Mange centre er delvist finansieret af eksterne bevillinger, hvor der følger et krav om ekstern formidling,« siger vicedirektør for kommunikation på KU Jasper Steen Winkel.

Han begrunder også størrelsen på kommunikationsstaben med behovet for ny teknologi for KU's ansatte:

»Der er kommet en stor teknologi-komponent, hvor væksten i kommunikationsansatte er sket blandt andet på jobfunktioner som webredaktører og programmører mv. Københavns Universitets kommunikationsområde driver fx et af Danmarks største webdomæner og et af Nordens største intranets,« siger vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel.

Udviklingen går mod skrump

I svarene til Folketinget om KU's bureaukrati er der ikke gjort noget særskilt ud af de aktuelle spareplaner, som KU og de øvrige universiteter for tiden er i gang med at implementere.

Ifølge vicedirektør på KU Thomas Buchvald Vind er den aktuelle udvikling i KU’s økonomi vigtig for diskussionen af KU’s administration. »Efter de sparekrav, der fulgte af finansloven for 2016, har KU i år nedlagt 437 stillinger ved frivillige aftrædelser og afskedigelser. Syv ud af ti af de nedlagte stillinger var TAP-stillinger,« siger han.

I de kommende år skal KU med de nuværende sparekrav finde yderligere 200 millioner kroner på budgetterne i form af 'tilpasninger' – dvs. en kombination af reducerede omkostninger til blandt andet løn og drift samt nye indtægter fra fx private forskningsfonde og EU.

Henrik Dahl (LA) har ikke ønsket at kommentere den seneste opgørelse over KU's udgifter til administration over for Uniavisen. »Nu skal jeg studere tallene nærmere og måske have flere oplysninger. Så ser vi,« skriver han i en e-mail.

chz@adm.ku.dk

Kommentarer

der er 38,9% flere TAP-AS årsværk end TAP-FU

By Frederik Andersen on 23. september 2016, 11:00.

Nu har jeg kigget på tallene fra Minister Ulla Tørnæs og konklusionen er følgende:

Af de 2 milliarder KU bruger på TAP-årsværk for 2015 bruges 60,3% af de 2 milliarder på TAP-AS (administrativt personale)

KU brugte i 2015:
1.251 millioner kroner på TAP-AS årsværk og
755 millioner kroner på TAP-FU årsværk
En forskel på 38,9 %

dertil kommer at et TAP-AS årsværk i 2015 var 19,3% dyrere end et TAP-FU årsværk samme år.

NOK ER NOK! Mere Adminstration NU!

By Walter Wernson on 22. september 2016, 20:08.

Jeg er dybt forarget over arrogancen i debattråden. Bare fordi at man bruger 2 milliarder til administration så er det da ikke det samme som man ikke får noget for pengene.

Problemet er nærmere at der er al for megen undervisning på Københavns Universitet. Hvis man i stedet nedlagde nogle fakulteter og gjorde det sværere at komme ind på KU så ville vi have råd til mere administration.

Problemet er jo i høj grad de studerende. Typisk er studerende jo utroligt irriterende. Mange af dem spørger jo om alt muligt, hvilket jeg mistænker skyldes at de er lidt dumme og at de på den måde forsøger at kompensere for deres dumhed ved at lære noget.

Det er jo dejligt at være underviser og administratror, og hvis man bare kunne slippe for de studerende så ville der være råd til mere administration.

Derfor, lad os få mere administration. Fx 4 milliarder til adminstration må være rimeligt.

Forskning & undervisning vs. admin

By Darryl Pickering, lektor on 22. september 2016, 18:19.

All KU faculties have been hit hard by reductions in staff.
The Humanities (SAMF) faculty seems to be especially hard hit, and I have great sympathies for them.
In my own faculty (SUND) they seem to have prioritized admin staff over teaching/research staff (VIP & TAP-FU). However, since admin controls the purse strings, it appears that it would take a directive from the Minister, or an act of God, to force them to change the focus from admin to teaching. They will not otherwise do that it seems. In my KU experience, we have an excessive amount of bureaucracy at KU that is self-imposed. i.e. not due to governmental requirements, but due to internal decisions on how much internal paperwork we should produce at KU and how to produce it. The rhetoric from KU is that teachers should: 'be innovative', 'think smart', 'do more with less' ... but they do not apparently apply that philosophy to administration.

And so, the KU world ranking declines.

Hej Christoffer Tak for dit

By Frederik Andersen on 22. september 2016, 13:54.

Hej Christoffer
Tak for dit svar.
overskriften er:
KU bruger to milliarder om året på administratorer.
burde i stedet være:
KU bruger to milliarder om året på TAP-medarbejdere

laboranter, dyrepassere, sygeplejesker, gartnere, teknikkere mm er ikke administratorer.

Ikke desto mindre glemmer I

By Joan Lykkeaa on 22. september 2016, 11:53.

Ikke desto mindre glemmer I at skelne når I argumentere for besparelserne, nemlig at 7 ud af 10 er TAP, og dermed konkludere at det er adm???

defination af TAP-ansatte

By Frederik Andersen on 22. september 2016, 8:53.

Når jeg læser artiklen, får jeg det indtryk, at som TAP-ansat på ku er man per definition en administrativ medarbejder.
Er det rigtigt?
Mange af mine TAP-kollegaer, som har mistet deres arbejde arbejder slet ikke inden for/med administration.
dyrepassere, sygeplejesker, gartnere, patologi teknikkere, betjente mm...

TAP

By Christoffer Zieler on 22. september 2016, 11:45.

Hej Frederik - KU skelner mellem to grupper af TAP:

TAP-FU
Dækker delen af det ikke-videnskabelige personale, der i hovedparten af deres arbejde udfører forskningsnært, uddannelsesnært eller formidlingsnært arbejde.

TAP-AS
Dækker ikke-videnskabeligt personale, der i hovedparten af deres arbejdstid udfører administrative opgaver.

Begge gruppers løn er del af de to milliarder. Så det er en vigtig del af diskussionen, hvilke støttefunktioner, der skal kaldes hvad på KU.

Vh Christoffer, Uniavisen

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Fill in the blank
annonce
Campus 13/1-17 10:10

Træprofessor afliver tissehistorie

Manglende lindetræer
FARLIGE SALTE? - Ifølge TV2 er to lindetræer ved Studenterhuset blevet fældet, fordi de var blevet tisset i stykker. Men holder historien vand?

Kontakt redaktionen

Skriv en e-mail til os: uni-avis@adm.ku.dk

Eller ring til redaktionen på +45 35 32 28 98
(Telefontid mandag - torsdag kl.9.00 - 16.00)

Københavns Universitet

  • Nørregade 10
  • 1165 København K
  • Danmark
  • Tel. +45 35 32 28 98
Uafhængig af ledelsen
Copyright 2009-2014 © Universitetsavisen.dk