Politik 13/12-16 13:13

DF vil have lukket Københavns Universitets bederum

Retræterum_dør
Billede: Christoffer Zieler
MONOKULTUR - Muslimer skal ikke have rum stillet til rådighed i offentlige bygninger i Danmark, mener folketingsmedlem Marie Krarup, som kalder et tværreligiøst 'retræterum' på KUA for »reelt islamisk«.

Rundt om i offentlige bygninger, herunder et par steder på Københavns Universitet, kan man finde lokaler indrettet til bøn, meditation eller ro.

De lokaler skal lukkes, hvis det står til Marie Krarup, der er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

Tirsdag den 13. december har hun indkaldt uddannelsesminister Søren Pind i samråd i Folketinget, hvor han skal svare på, hvordan han vil sikre, at danske uddannelsesinstitutioner tilbyder et »et miljø, hvor der hersker åndsfrihed, og hvor der ikke gives særrettigheder til bestemte ideologier eller religioner, som indretning af bederum kan ses som.«

Stor opbakning på Facebook til Krarups forslag

»Bederum er reelt islamiske. Vi har aldrig haft bederum i Danmark før den islamiske indvandring. Hvorfor skulle vi det?« uddyber Marie Krarup i en mail til Uniavisen.

Samrådet er ifølge spørgsmålsteksten på Folketingets hjemmeside foranlediget af en artikel i Jyllands-Posten om et bederum på professionshøjskolen UCC, men efterfølgende har Marie Krarup altså udvidet diskussionen til også at omfatte Københavns Universitet.

På Facebook har Krarup – som oplyser, at hun selv har været en tur forbi campus – lagt billeder op fra bederummet på KUA. Lokalets officielle betegnelse er 'retræterum', og det befinder sig i bygning 24 i et fjernt hjørne af KUA.

Et billede af et lille bedetæppe på Krarups side har fremkaldt tre rødgule smileyer med rynkede bryn.

Fra Marie Krarups Facebook-side (opslaget har tirsdag morgen over 500 likes, og et næsten enslydende opslag fra Krarup uden fotos har omkring 1.000)

Grundlagt af studenterpræst og kendte muslimer

Retræterummet blev etableret på KUA i 2004 efter ansøgning fra et lille tværreligiøst studenternetværk 'Tro på tværs' og den daværende studenterpræst Hans Anker Jørgensen.

Tro på tværs bestod ifølge KU's notater fra perioden af 11 studerende (kristne, muslimer, en jøde, en taoist og en praktikant af meditation). To af medlemmerne var de kendte imamer Sherin Khankan og Fatih Alev, og kredsen talte også den daværende formand for studentermeningheden på Amager, Jon Bojsen Kværndrup.

Det tværreligiøse initiativ har ikke medført et voldsomt dræn på KU's kasser (selv om kvadratmeter selvfølgelig i sig selv koster penge). Foreningen ansøgte i forbindelse med åbningen af retræterummet for 12 år siden om i alt 2.750 kroner til tæpper, møbler, gardiner m.v. foruden afholdelse af en reception. De fik 2.000 kroner af KU.

Både på Panum Instituttet og på Center for Sundhed og Samfund findes tilsvarende lokaler - på CSS bruges betegnelsen 'stillerum'.

Troede det var til muslimerne

Uniavisen har været en tur forbi retræterummet på KUA mandag eftermiddag lidt over middag.

KUAs bygning 24, det er retræterummet bag første dør til højre

Man kan se ind i rummet gennem en smal rude i døren, at en ung mand beder en bøn derinde. Da han kommer ud, fortæller han, at han hedder Fatih og studerer på CBS men undertiden sidder og læser på KUA. Da han er muslim, er lokalet praktisk for ham, når han lige skal bede sine daglige bønner.

»Det er frihed,« siger han.

En ung fyr med majoritetsudseende trasker forbi. Han bruger ikke selv retræterummet, siger han. »Jeg troede, det var for muslimerne, sådan at de har et sted at bede.«

Det er faktisk også især muslimer, Uniavisen møder under sit korte ophold ved retræterummet. To unge kvinder, Signe og Hafsa, viser rundt i det lille lokale.

Der er et vævet tæppe på gulvet foruden nogle hynder og en lille bunke måtter, der kan bruges til meditation. På et par hylder findes et udvalg af religiøse og filosofiske tekster fra diverse religioner, heriblandt en enkelt uoversat koran.

Signe og Hafsa fortæller, at de nogle gange beder deres bøn i lokalet, samtidig med, at en mand sidder på sin måtte og mediterer. Så deles man bare om arealet.

Broget sjæleligt udvalg

På opslagstavlen hænger foruden en bønnevejledning på arabisk (som Marie Krarup har fotograferet til sit Facebook-opslag til fem misbilligende smileyer), en reklame for en islamisk psykolog samt et opslag fra den muslimske studenterorganisation Muslim Student Association og sedler fra en katolsk organisation, en (ikke umiddelbart religiøst affilieret) coach og to opslag fra bibelstudiekredse. Der er også en reklame på tyrkisk for Tyrkisk-islamisk kulturforening på Vesterbro.

Retræterummets opslagstavle

På et bord ligger en gæstebog med hilsner fra rummets besøgende af forskellig religiøs observans.

Selv om islam arealmæssigt har et vist overtag på opslagstavlen, er der ikke noget, der indikerer, at andre trosretninger ikke også benytter rummet - om ikke andet til at gøre opmærksom på deres aktiviteter.

Folketingsmedlem Marie Krarup har også bemærket, at der er flere religioner repræsenteret. Men hun accepterer ikke lokalets erklærede mål om at være tværreligiøsitet:

»Jeg har selv været ude i KUAs bederum – se mine fotos fra FB. Der gør man sig megen umage med at gøre rummet tværreligiøst. Men det virker påtaget. Og hvorfor skulle kristne have et bederum? Hvad skulle vi bruge det til?« skriver hun i sin mail til Uniavisen. Den fortsætter:

»Hvis man som muslim vil bede, må man gøre det ubemærket eller derhjemme. Man skal ikke have et rum stillet til rådighed i en offentlig bygning i Danmark. Danmark er et kristent land. Ikke et islamisk. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at stoppe islamiseringen af Danmark. For islam er lig med ufrihed. Islam er det modsatte af alt det, som Danmark er bygget på.«

Hvorfor er rummet et problem efter 12 år?

Mens vi taler sammen, kommer en tredje ung kvinde ind. Hun beder sin bøn, det tager kun kort tid.

Den nytilkomne hedder Madiha, og hun studerer engelsk på KU.

»Jeg forstår ikke problemet. Rummet har været tilgængeligt siden 2004, det er 12 år, hvorfor skulle det være et problem nu?« siger hun. »Det bliver ikke låst af, når vi beder - alle kan komme ind. Nogle gange har der siddet nogen og læst, siger hun. Så beder vi i den anden side af lokalet.«

Signe, som læser mellemøststudier og arabisk, køber heller ikke præmissen om, at rummet kun er for muslimer.

»Som du så på hylden, var der vidt forskellige bøger, både religiøse og ikkereligiøse,« påpeger hun. »Det er et tværreligiøst rum. Sådan er det bare. Det er derfor, det hedder retræterum.«

»Der er plads til, at alle lige kan have deres hjørne og gøre det, de skal, uden at det er til forstyrrelse for andre,« siger Madiha.

Uniavisen har bedt uddannelsesministeriet om en kommentar forud for samrådet tirsdag, men ministeriet er ikke vendt tilbage. Selve samrådet kan ses direkte via Folketingets hjemmeside klokken 15.00 13. december, og derefter kan det findes i Tingets onlinearkiv.

chz@adm.ku.dk

Kommentarer

Jeg er enig med Karup til en

By Anon on 29. december 2016, 16:30.

Jeg er enig med Karup til en vis grænse:
Jeg mener ikke at "bederum" hører hjemme på offentlige undervisnings institutioner eller på arbejdspladsen.
Religion er en privatsag der ikke bør indblandes i det professionelle.
Når det så er sagt, er jeg ligeglad med hvorledes rummet er tilpasset kristne, muslimer, jøder eller asatroende.
At "bederummet" ikke hører hjemme i den professionelle sfære er altså ikke på baggrund af hvilken religiøs overbevisning man tilhører.

Hvad er problemet?

By Karoline on 16. december 2016, 18:00.

Jeg har haft undervisning på KUA i ca. 2 år nu, og har aldrig lagt mærke til dette rum - men det lyder da som en god idé! Fra nu af vil jeg gå derind hvis jeg lige har brug for at samle tankerne, det kan man godt have brug for en gang imellem, især i en stressende eksamensperiode som nu!
Så hvad er problemet, hvis det også bliver brugt til bøn? Jeg kunne måske forstå kritikken hvis døren havde et skilt, der sagde 'KUN for muslimer' - men sådan forholder det sig jo ikke. Det er da kun fedt at der er plads til mange forskellige mennesker på Københavns Universitet.

Og hvis Marie Krarup absolut vil lukke rum som dette - fint! Vi lukker det og åbner det igen, og kan måske kalde det et 'ikke-bederum' - så kan folk bruge rummet til 'ikke-bøn' *blink blink*

Frihed er danskhedens kerne

By Malte on 16. december 2016, 14:21.

Foreningsfrihed, ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed,...og i den grad også Københavns Universitets og andre institutioners frihed til at råde over egne beslutninger ift. hvilke lokaler, de stiller til rådighed til div. formål.

Marie Krarup er noget af det mest Udanske i Danmark.

Retræterum? Fine!

By Natalia on 16. december 2016, 9:59.

This article just provokes me to do my daily Ashtanga Yoga practice there instead of at home! Any problems with if I'll spend one and a half hour there with this purpose?

Mikkel: Religion har positive konsekvenser for livet

By Samuel on 16. december 2016, 9:46.

Kære Mikkel,

Du skriver, at man har tvangstanker, hvis man tror på, at bøn gør nogen som helst forskel.
Du taler, som du har forstand. Jeg kan forestille mig, at du ikke har brugt tid i bøn. Bøn er ikke nødvendigvis en aktivitet, der handler om at få ting til at ske, selvom det kan være tilfældet. Bøn kan sagtens være udtryk for taknemmelighed over det, man har og er. Og taknemmelighed har den bivirkning, at det er sundt for hjernen.

Desuden - jeg tror, det er de færreste troende, der er troende på grund af dette - det er godt for menneskets livslængde at tro: http://videnskab.dk/kultur-samfund/religiose-mennesker-lever-laengere

Så inden du udtaler dig skråsikkert om troende mennesker og tvangstanker, skulle du måske bruge lidt tid på at møde troende mennesker (i virkeligheden, ikke i facebookdebatter). Du kan måske støde på nogen på KUA3 snart, når nu teologerne kommer væltende til februar.

✌️

Muslimer er nødt ti at dyrke deres religion mindre kompromisløst

By Magnus on 16. december 2016, 0:23.

Problemet med for mange danske muslimer er, at de dyrker deres religion alt for kompromisløst (godt nok inden for rammerne af loven men) uden hensyn til de sociale fællesskaber, der danner baggrund for samfundet som helhed. De helt nødvendige kompromisser, der kan medvirke til at slå bro mellem indvandrere med muslimsk baggrund og den almene danske befolkning, er muslimerne ikke villige til at indgå. I stedet insisterer man på at dyrke sin religion yderst kompromisløst, selvom det betyder, at de er nødt til at afsondre sig socialt fra de danske fællesskaber.

Problemet er ikke DF's retorik, men muslimernes asocial adfærd og som følge af deres meget ortodokse tilgang til deres religion.

Rygøvelser.

By Anders on 15. december 2016, 15:52.

Jeg bruger rummet til at lave diverse udstrækningsøvelser grundet en elendig ryg. Mine udstrækninger vender både mod vest øst og er reelt set uden religiøse overbevisninger. Jeg bruger retræterummet til dette formål, da universitetet ikke tilbyder mig denne mulighed andre steder.

Heksejagt

By Aisha on 15. december 2016, 15:01.

Okay, så det jeg forstår er:
1) Stillerummene har ingen nævneværdig økonomisk belastning 2) Har eksisteret i over 12 år 3) Er frit tilgængeligt for ALLE (dermed særbehandles INGEN) 4) Har IKKE skabt ballade eller problemer på de forskellige fakulteter.
STADIG, skal Krarup pille ved et problem, som ikke eksisterer? Kan hun ikke tage fat på reelle konkrete problemstillinger - eller handler det blot om at gå på heksejagt efter en minoritet.

Jeg ville aldrig stemme DF,

By Mikkel on 15. december 2016, 14:23.

Jeg ville aldrig stemme DF, men jeg synes nu også bederum burde lukkes. Universiteterne burde slet ikke bruge penge på religion. De er der for at uddanne og oplyse folk, og det strider ret meget imod at lave rum til ære for 1000 år gamle myter, uanset om det er kristendom, islam eller julemanden. Hvis ikke man kan være på et universitet i nogle timer uden at skulle bede, lider man af tvangstanker.

"Bederum"

By Mikkel H on 30. december 2016, 18:33.

Mikkel - bederummet hedder, som sagt ikke bederum, men retræterum. Det er en holdningssag hvorvidt Universitet skal bruge penge på religion, men det er en anden snak. Rummet har intet med religion at gøre. Det er et sted hvor man kan bede, kontemplere, tage en pause, reflektere over julemanden eller meditere.
Jeg har fx brugt det til at meditere, og det har været fint.

Tvangstanker?

By Nadia on 15. december 2016, 15:17.

Et stillerum er først og fremmest ikke begrænset til, at man skal være religiøs for at anvende dem. Det er et stillerum, hvor man kan finde ro i et eller stresset studiemiljø.

Uddannelsesinstitutioner bærer præg af forskellige mennesker - både kristne, muslimer, buddhister og jøder mv. At de kan benytte stillerummene til tilbedelse, ser jeg ingen grund til at pille ved.

De respekterer andre stilstedeværende i lokalet, der har ikke lyt nogen klager over uro over rummene.

Derfor er rummene nødvendige, og nej ikke alle er på universiteterne i "et par timer". Vi er faktisk nogen som bruger mere tid på universitet, end hjemme, og kan være her op til 10 timer i perioder. Derfor kan du godt pakke din teori om tvangstanker ned.

For det første snakker jeg om

By Mikkel on 15. december 2016, 21:23.

For det første snakker jeg om "bederum", ikke "stillerum", dvs. rum som er beregnet til bøn. Ingen grund til at køre debatten af sporet ved at lade som om, bederum slet ikke er beregnet til at bede i.

Jeg mener godt der kan være plads til religiøse folk på universitetet uden at have bederum. Men jeg synes der er noget helt fundamentalt forkert ved at have "bederum" på et universitet. Et universitet er et sted hvor man uddanner og oplyser folk. Og det strider totalt imod vores forståelse af den fysiske verden og al logik, at efter tusindvis af år med sygdom, krige, sult, tortur, naturkatastrofer osv. og vores forståelse af de fysiske love, at noget menneske kan tro på en eller anden gud griber ind i verden hvis de bare beder om det. Det er så absurd at jeg synes et rum med det formål burde holdes langt væk fra universitetet.

Og ja jeg er da helt klar over mange bruger det meste af dagen der, det gør jeg også tit selv. Men det er jo tvangstanker uanset om det er 2 timer, 10 timer eller en gang om ugen. Hvis man tror det får negative konsekvenser for sit eget eller andres liv at man ikke beder fx hver dag og det belaster en psykisk, så er det jo en tvangstanke. Nøjagtigt som hvis man tror der sker noget forfærdeligt hvis ikke man går i seng kl. 21:55 hver dag eller lignende.

så, så, tag en dyb indånding...

By Frederik on 16. december 2016, 13:59.

Mikkel først og fremmest vil jeg lige henlede din opmærksomhed på at det ældste studie ved KU er teologi. Dermed er dit argument om at universitetet er antitesen til religion måske ikke helt vandtæt...

Nu ved jeg jo ikke om du læser psykologi, men det gør jeg og jeg vil sige at du da vist lige skal tjekke op på den kliniske definition af tvangstanker. Eftersom de diagnostiske kriterier specifikt undtager religiøse handlinger (som ikke er komplet skøre e.g. hvis nogen hører guds stemme eller tror de kan helbrede eller sådan noget gøgl) derfor kan lyst til bøn ikke defineres som en tvangstanke.

Sidst men absolut ikke mindst har vi religionsfrihed i vores land og hvor fjollet man så end synes det kan være at folk beder til en eller anden skægget nisse oppe i himlen, eller til julemanden, eller en blå elefant. Så er det i sidste ende helt og holdent folks eget valg, og op til KU's diskretion om de vil stille faciliteter til rådighed som blandt andet kan bruges til bøn, yoga, meditation eller hvad man nu vil.

Men, Mikkel, det er jo dig,

By Frederik on 16. december 2016, 11:16.

Men, Mikkel, det er jo dig, der afsporer debatten ved at optage Krarups insisteren på, at det er et bederum. Det er ikke defineret som et bederum. Det er et retræterum - hvor folk kan bede hvis de vil. Og det strider ikke mod nogen form for oplysnings- eller dannelsesidealer, at der findes et rum med fred og ro. Uanset om folk tænker noget (uha!) derinde, som du ikke synes de skal. Oplysning og dannelse er også tanke- og ytringsfrihed.

Hun ved ikke hvad hun snakker om..

By Rebekka on 15. december 2016, 13:31.

Hun siger at kristne ikke vil bruge et bede rum, men hun kunne ikke være længere væk fra sandheden. Det er ofte at kristne trækker sig væk fra hverdagen (for eksempel til et rum, hvor der er ro) for at samles om sin religion. Det gælder både som teenager i gymnasiet og som voksen på arbejdet. Jeg synes det er vildt fedt at der er sådan et rum til rådighed, som kan give ro til ens travle dag.

Jeg bryder mig ikke om at hun skal bruge kristendommen og tale om de kristne som om alle kristne er enig i det hun siger. Jeg er ikke enig og jeg ved jeg ikke er den eneste. Læs bare de andre kommentarer her :)

Hold nu kæft man, skal man

By Write your name here (anonymous comments will be deleted) on 15. december 2016, 13:05.

Hold nu kæft man, skal man hele tiden mobbes af sit eget samfund! Findes der ikke ET sted man kan få fred og bare leve som alle andre????

hvorfor fanden skal folk være så paranoide over at man har en mulighed for at praktisere sin religion.

Splittelse, splittelse og atter splittelse

By Jeppe on 15. december 2016, 12:00.

Først snakker vi om ikke at skabe et parallelsamfund. Det får vi netop, når muslimerne skal gå under jorden og finde gemmesteder hver gang de skal bede deres daglige bønner.

Danmark er så dejligt netop fordi vi har frisind og respekt overfor andre og deres vaner og religioner. Så kommer DF og snakker pathos a la "Danmark er et kristent land." Er det korstogene vi skal genindføre? For DF'ere ved intet om kristendom og næstekærlighed hvad KU tilgengæld gør. Takket være folk med psykiske forstyrrelser, hvad fobier jo er, og folk med fastgroet had bevæger vi os mod et Nazi-Danmark som vil være som Nazi-Tyskland; vi skaber had mod en religiøs minioritet og så ruller snebolden.
Hvem havde troet, at gamle Danmark ville ændre sig til det, som det er i dag? Forvent det i uforventelige med nazister i magten.

Jeg er også bruger af

By Sofie Clausager Dar on 15. december 2016, 11:55.

Jeg er også bruger af lokalet, næsten dagligt, og har oplevet buddhistisk meditation, kristen og muslimsk bøn.

Det er helt bestemt et tværreligiøst rum. Muslimer gør mest brug af det, men alle er velkomne.

Religionsfrihed

By Tom Schiøtte on 15. december 2016, 11:44.

Krarup siger "Danmark er nemlig et kristent land". Jeg ved godt, at vi stadig har en statskirke, men vi har vel også religionsfrihed, og der går vel ingen skår af nogen fordi vi giver hinanden plads til at dyrke den tro vi eventuelt måtte ha' (jeg har ingen selv).
Forøvrigt vil det være en uskik, hvis folketinget skal ind og detailstyre hvad enkeltinstitutioner under staten skal og må bruge deres lokaler til, når det i øvrigt holder sig inden for lovens rammer. DF har tydeligtvis for få reelle, politiske problemer at interessere sig for.

Kan hun ikk bare være

By Write your name here (anonymous comments will be deleted) on 15. december 2016, 11:42.

Kan hun ikk bare være ligeglad? siden hvornår er folk gået op i at Danmark er et kristent land? Og hvorfor fokusere så meget på islam? Hvorfor skal bederumnet fjernes efter 12 år...? Hahahah jeg forstår det heller ikke.
Ja Krarup, du har sku ikke noget andet at tage dig af end at skabe uro mellem mennesker med dine dumme ideer, Skal du så også til at fjerne moskeerne en dag??? Og gå så langt at du også lukker synagogerne, fordi det er jo et kristent land eller går du mon kun efter islam?

HAHA! :)

By Mikkel H on 30. december 2016, 18:37.

HAHA! :)

Spurgt?

By Juni S. Arnfast, INSS on 13. december 2016, 18:32.

Hvad kommer det dog Marie Krarup ved, hvad vi på KUA vælger at bruge rummene til? Jeg har kolleger der bruger rummet, jeg har formodentlig også studerende, der gør det. Kommentarerne herover viser med al ønskelig tydelighed, at brugerne udviser større rummelighed end fru Krarup. Og hvad pokker mener hun med at den tværreligiøse indretning virker påtaget? Det kan da kun være fordi hun kun har været der og i området i den tid det tog at knipse fire billeder.
Hvor ville det være dejligt, hvis MK brugte sin energi på nogle reelle problemer og respekterede armslængdeprincippet ifht. KU.

Dejligt at mærke tolerancen mellem religionerne

By Benedicte Nielsen Whitehead on 13. december 2016, 14:57.

Brugerne af det rum burde have en opmuntring - det er da virkelig dejligt at høre, hvordan de respekterer hinandens bøn og meditation. Det er da vejen frem mod et bedre samliv mellem religionerne.
Flere af den slags nyheder, tak.
Og så glem Marie Krarup, jeg kan ikke se, hvordan hun kan få indflydelse på, hvordan KU bruger deres lokaler.

Marie Krarup skal bare blande

By Jonas Jæger on 13. december 2016, 13:40.

Marie Krarup skal bare blande sig helt udenom. Det er KUs lokale og KU bestemmer vel selv hvad deres infrastuktur skal bruges til.

Det er et RETRÆTE-RUM som tilfældigvis også kan bruges til at bede en stille bøn - nåh ja, og det inkluderer naturligvis også de muslimske studererende. Hvordan kan man overhovedet finde sådan et forhold problematisk? Hvad forestiller hun sig der foregår derinde?

Ubemærket

By Tove Eggert Olsen on 13. december 2016, 13:29.

Hvorfor skal Marie Krarup have stillet en offentlig bygning og pressedækning til rådighed, hvor hun kan praktisere sin angst for islam? Hvis hun absolut skal, kan hun så ikke gøre det ubemærket eller derhjemme?

Skriv kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Fill in the blank
annonce
Campus 13/1-17 10:10

Træprofessor afliver tissehistorie

Manglende lindetræer
FARLIGE SALTE? - Ifølge TV2 er to lindetræer ved Studenterhuset blevet fældet, fordi de var blevet tisset i stykker. Men holder historien vand?

Kontakt redaktionen

Skriv en e-mail til os: uni-avis@adm.ku.dk

Eller ring til redaktionen på +45 35 32 28 98
(Telefontid mandag - torsdag kl.9.00 - 16.00)

Københavns Universitet

  • Nørregade 10
  • 1165 København K
  • Danmark
  • Tel. +45 35 32 28 98
Uafhængig af ledelsen
Copyright 2009-2014 © Universitetsavisen.dk